Hellend dak

Raadpleeg hier onze toepassingen voor het hellende dak.

INLEIDING

Het isoleren van muren, plafonds of hellende dagken aan de binnenkant kent de laatste jaren een grote opmars dankzij het stijgend aantal renovatiprojecten en de vele voordelen ervan.

- Eenvoudige en efficiënte oplossing voor het isoleren en afwerken van uw wand, plafond of hellend dak
- Hoog thermisch rendement
- Isolatie en afwerking ineen
- Vaak de enige optie voor het isoleren van uw bestaande muur
- Gemakkelijk te plaatsen
- Geeft een verbeterde waarde op het EPC
- Verbeterde luchtdichtheid

EUROTHANE® G plaat bestaat uit een afwerkingslaag van gipskarton, dampscherm en een goed isolerende PU-plaat met variabele dikte. Dit alles ineen.
Met één handeling, is uw wand of hellend dak geïsoleerd en afgewerkt.

Het plaatsen van EUROTHANE® G dient zorgvuldig te gebeuren volgens onderstaande voorschriften.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Toepassing: 
- Isoleren en afwerken van muren aan de binnenzijde,
- isoleren en afwerken van plafonds en hellende daken

De gipskartonplaat is enkel bestemd voor 'normaal' vochtige ruimtes. EUROTHANE® G kan niet worden gebruikt in onder andere badkamers, wasplaatsen,...

Voordat gestart wordt met het verzagen en verwerken van EUROTHANE® G isolatieplaten, dient het gebouw wind-en regendicht te zijn.

EUROTHANE® G platen moeten vlak en droog opgeslagen worden onder kamertemperatuur.

HELLEND DAK - PLAFOND

Bij het isoleren van het hellend dak moet het dak beschikken over een onderdak zodoende het dak wind- en waterdicht is. 

De aanwezigheid van isolatie tussen de kepers vormt normaal gesproken bouwfyschisch gezien geen enkel probleem om daaronder een EUROTHANE® G plaat te bevestigen.

Er dient een houten onderconstructie aanwezig te zijn om de EUROTHANE® G aan te bevestigen bv. spanten, kepers,...

AANBRENGEN VAN DE EUROTHANE® G PLATEN

 

 

Mechanisch bevestigen

op houten

onderconstructie

 

Hechtmortel

 

Lijmschuim

Muur X X X
Plafond X / /
Hellend Dak X / /

 

-

 

 

UITVOERINGSDETAILS

Basisprincipe: creëren van een doorlopend isolatieschil, dit door de isolatie van wand en plafond en vloer overal ononderbroken in elkaar over te laten lopen. Bijkomend dient voldoende aandacht besteed te worden aan het luchtdicht afwerken van de isolatie (aansluitingen plafond en vloer, alsook bij alle doorsteken door de isolatie heen, enz.).

Vooral bij renovatie is het aan de binnenkant isoleren de eenvoudigste en dikwijls de enige haalbare mogelijkheid. Bij aansluitingen van een dergelijke buitenmuur aan, onder meer, binnenwanden of aan vloerplaten kunnen echter koudebruggen ontstaan met mogelijk condensatievorming tot gevolg.
Om aan dit probleem een oplossing te geven is het nodig om ook de buitenmuur en/of de vloerplaat mee te isoleren over een afstand van minimum 1,2 m door toepassen van een geïsoleerde voorzetwand of plafondbekleding.

Start altijd met een volledige plaat, de platen dienen sluitend tegen elkaar aangebracht worden.

VLOERAANSLUITING

p 8 a

PLAFONDAANSLUITING:

Opmerking: plafond altijd mechanisch bevestigen! Isolatie plafond min 1,2 m breed 
Dikte wandisolatie verschillend tekenen vs plafond

H 5 p8

BINNENHOEK (HORIZONTALE SNEDE)

H5 P9

BUITENHOEK (HORIZONTALE SNEDE)

H 5 P 9

VERWERKEN VAN EUROTHANE G PLATEN

Verzagen & versnijden van platen:

EUROTHANE® G platen worden doorgaans verzaagd door middel van een decoupeer- of handzaag. 
Er dient steeds gezaagd te worden met de dichtzijde naar boven gericht

Verwijderen van een strook isolatiemateriaal:

Het isolatiemateriaal dient met een mes doorgesneden te worden, zonder echter in het gipskarton te snijden.

Verwijder vervolgens het isolatiemateriaal door met een mes of plamuurmes tussen de gipsplaat en het polyurethaan-schuim te snijden of te steken.
Opmerking: bij het verwijderen van het isolatiemateriaal dient telkens de volledige dikte isolatiemateriaal weggenomen te worden, dus geen uitsparingen voorzien over een beperkte dikte.

Verwijderen van een strook gipskartonplaat:

Langs de zichtzijde wordt een V-vormige groef in de gipsplaat ingesneden zodat eveneens het karton aan de rugzijde van de gipsplaat doorgesneden wordt, zonder in de isolatie te snijden.

De strook gipsplaat kan verwijderd worden door met een mes of plamuurmes tussen de gipsplaat en het polyurethaanschuim te snijden of te steken.

Inbouwen van schakelaars, stopcontacten ed in de EUROTHANE® G

Nieuwbouw 
Elektrische leidingen dienen in de muur ingeslepen te worden, het gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de isolatie is niet toegestaan. 
Indien gebruik van een houten lattenwerk op de muur, kunnen de leidingen ook tussen het lattenwerk geplaatst worden.

Renovatie:
Alvorens de EUROTHANE® G platen te plaatsen dienen de elektrische draden verlengd te worden.
Indien de kabels lang genoeg zijn kan je deze verder uitrollen, anders moeten de kabels met behulp van een verbindingsklem en een nieuwe kabel verlengd worden.

Algemeen:
Markeer op de EUROTHANE® G plaat de exacte plaats waar de schakelaar / stopcontact dient te komen. 
Boor met behulp van een geschikte hollewandfrees/klokboor een opening om de hollewanddoos in te plaatsen.

Plaats de hollwewanddoos in de juist gemaakte opening.

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van luchtdichte hollewanddozen, om een luchtdichte afwerking te krijgen.
De luchtdichte hollewanddozen bestaan uit elastische membranen die voorkomen dat koude tocht via de kabels tot bij het metselwerk komen. 

De elastische afdichtingsmemebranen mogen slechts 1x geperforeerd worden.

De hollewanddozen zijn speciaal voorzien om zich in gipskartonplaten te bevestigen, en spannen zichzelf aan.

Voegen van de EUROTHANE® G isolatieplaten

Nadat alle EUROTHANE® G platen geplaatst zijn, kunnen de voegwerkzaamheden starten. Volgens onderstaande tabel kunnen de platen volgens verschillende afwerkingsgraden afgewerkt worden.
Ons advies is om de EUROTHANE® G-platen minstens volgens type F2a Standaard af te werken.

wtcb

Ideale omstandigheden zijn een kamertemperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 60%. Het aanmaken van de voegspecie mag niet gescheiden bij temperaturen beneden 7°C.

Er mag eveneens niet meer voegmateriaal aangemaakt worden dan in 30 à 40 min. verwerkt kan worden.

INSPRINGENDE HOEKEN

- Voegmateriaal gelijktijdig op beide muurvlakken aanbrengen met behulp van een hoektroffel.

- De voegband aanbrengen zoals hierboven beschreven. Op beide zijden voegband bedekken met voegvullingsspecie. Dit over een breedte van ongeveer 100 mm langs beide zijden.

- Afschuren en voegafwerkingspleister aanbrengen zodat deze ongeveer 50 mm voorbij de voegvullingslaag komt.

hoeken

UITSPRINGENDE HOEKEN

uitspringende hoeken

uitspringende hoeken

-  Hier wordt geen gebruik gemaakt van voegband maar wel van een voegstrip met metaalinlage.

-  Allereerst wordt voegmateriaal aangebracht op beide muurvlakken met behulp van een hoektroffel voor uitspringende hoeken - dit over een breedte van 50 mm op elke zijde van de hoek.

-  Vervolgens wordt de voegstrip volgens de gewenste hoek geplooid en zodanig in het voegmateriaal gedrukt dat metaalinlage zich ter plaatse van de EUROTHANE® G platen bevindt. Overtollig voegmateriaal wordt weggenomen alvorens een tweede laag voegmateriaal aangebracht wordt over een breedte van ongeveer 200 mm op elke zijde van de hoek.

-  Afschuren en voegafwerkingspleister aanbrengen zodat deze ongeveer 50 mm voorbij de voegvullingslaag komt.

AFWERKING VAN DE EUROTHANE® G ISOLATIEPLATEN

Algemeen

Om langstroming tussen wand en isolatie te vermijden dient onderaan de plaat, tussen vloer & plaat, de voeg te worden opgevuld met PU opvulschuim low expansion. De aansluitingen met plafond en muren worden afgedicht met een adequate voegkit. Voor het schilderen en behangen dient de gipskartonplaat behandeld te worden met een latex primer. Dit is voldoende om de dampdichtheid ter hoogte van de naden te garanderen; De meest voorkomende afwerkingsmaterialen kunnen toegepast worden op EUROTHANE® G platen. Kalkhoudende afwerkingsproducten zijn echter niet geschikt.
Na droging van de voegspecie dienen de platen ontstoft te worden, en dient een voorstrijklaag (primer) aangebracht te worden (behalve bij betegeling).

Behangen

Het behang wordt op EUROTHANE® G  gelijmd met een niet waterhoudende lijm. De compatibiliteit van het voorstrijkmiddel (primer) en de behanglijm dient steeds nagegaan te worden (belangrijk bij gebruik van zwaarder behangpapier).
De voorstrijklaag zorgt er ook voor dat het behang gemakkelijk verwijderd kan worden: droog, met water of met stoom.

Schilderen

Ook hier is het aan te bevelen met voorstrijklaan (primer) aan te brengen. Deze dient in onvereenstemming te zijn met de gekozen verf. Normaal dienen 2 of meer lagen verf aangebracht te worden. 
Bij gebruik van glansverven is het zeker aan te bevelen het plaatoppervlak eerst volledig te plamuren.

Betegelen

Raadpleeg de Technische Voorlichting TV 227 "Muurbetegelingen" (WTCB - maart 2007).
Volg steeds de voorschriften van de fabrikant van de tegellijm. Alle inspringende hoeken en aansluitingen dienen te worden gedicht met een soepele kit.
Voor het verlijmen van tegels op EUROTHANE® G platen dient steeds gebruik gemaakt te worden van tegellijm op kunstharsbasis. (max 30kg/m²)
Een muurbetegeling is niet waterdicht

Bevestigen van voorwerpen

Vlakke voorwerpen met beperkte dikte (tot 100 mm), zoals schilderijen, kaders, spiegels... kunnen worden bevestigd met de gebruikelijke traditionele bevestigingsmiddelen zoals bvb met X-krammen X1 tot 5 kg en X2 tot 10kg.
Voorwerpen tot 25 kg kunnen bevestigd worden met expansiepluggen en aangepaste schroeven of schroefpluggen.

Zwaardere voorwerpen dienen bevestigd te worden in de onderconstructie.

Producten Hellend dak

  • brandveilige isolatie voor platte daken
  • isolatie voor hellende daken
  • zelfdragende en isolerende dakelementen
  • dakisolatie en onderdakfolie in één
  • Alle onderdelen voor dakisolatie optimaal in één paneel
Print Send to friend