Hellend dak

HET DAK

Het EUROTHANE® isolatiegamma kan op of onder de dakconstructie bevestigd worden.

De plaatkeuze is sterk afhankelijk van de plaats van de wandisolatie. Als men isoleert aan de binnenkant van de wand, dan kiest men ook voor een montage onder de dakconstructie en omgekeerd.

Monteert men de EUROTHANE® panelen onder de gordingen, dan:
- krijgt men naast de isolatie ook een vlak, doorlopend plafond
- vermijdt men verzamelplaatsen van vuil, stof, voedselresten, enz.
- heeft men een betere lichtspreiding, een gelijkmatig ventilatiepatroon en een vlakke isolatie­laag, die uiterst gemakkelijk te reinigen is.

Montage onder de dakconstructie is niet aan te bevelen bij gebruik van metalen dakplaten.
Door het fenomeen ”onderkoeling” van staalplaten is de kans op condensatie groter dan bij golfplaten. Het is dus noodzakelijk extra aandacht te besteden aan de afvoer van het condenswater.

Het plaatsen van de isolatie op de gordingen maakt het dan weer mogelijk om de volledige dakopbouw in één arbeidsgang af te werken.

In beide gevallen tracht men het aantal naden tot het uiterste minimum te beperken.

De afmetingen van de isolatieplaten EUROTHANE®, verkrijgbaar tot 12 m lengte, zijn hier een niet te onderschatten voordeel.

De maximum afstand tussen de gordingen is afhankelijk van de gebruikte isolatiedikte en van de belasting. Bij plaatdikte van 30 mm is de maximum tussenafstand 1350 mm.

Producten Hellend dak

  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • zelfdragende en isolerende dakelementen
Print Send to friend