FAQ

Kan ik met Eurothane mijn zolder isoleren?

Recticel Insulation biedt heel wat mogelijkheden voor het isoleren van uw zolder. Al onze producten beschikken over de nodige attesten om eventueel in aanmerking te komen voor premies of fiscale voordelen. Afhankelijk van de toepassing kan geopteerd worden voor Eurofloor, Eurothane G of Eurowall in combinatie met een afwerkingslaag. Over de verschillende mogelijkheden neemt u best een kijkje op volgende pagina.

Kan een sierpleister (crepi) rechtstreeks op Eurowall aangebracht worden?

Eurowall kan niet gebruikt worden in deze toepassing.

Waar kan ik PUR/PIR isolatie van Recticel Insulation aankopen?

De Recticel Insulation producten zijn te koop via een net van verdelers. Onder de rubriek ‘verkoopspunten’ kan u het gewenste product en regio ingeven waarna u een lijst krijgt met alle verdeelpunten uit uw regio. Voor prijzen of een offerte kan u steeds bij hen terecht.

Wat is de maximum temperatuurbestendigheid van EUROTHANE PUR / PIR bouwisolatie?

PUR - polyurethaan voor bouwtoepassingen weerstaat aan een maximum temperatuur van +100°C; PIR - polyisocyanuraatschuim isolatie daarentegen aan + 130 tot 150 °C.

Tijdens het verwerken kan het schuim echter kortstondig aan hogere temperaturen weerstaan - voorbeeld kleven van dakisolatieplaten Eurothane Bi-4 met warme bitumen.

Absorbeert EUROTHANE isolatie water?

Alle Eurothane producten hebben een productgoedkeuring ATG/H en meestal ook een systeemgoedkeuring ATG. De producteigenschappen worden in het kader van deze goedkeuringen doorlopend gecontroleerd. PUR isolatie heeft voor meer dan 90% gesloten cellen waardoor slechts een zeer geringe wateropname mogelijk is. De waterabsorptie, gemeten na volledige onderdompeling van het schuim gedurende 24h, blijft beperkt tot 2 à 3 %. De aanwezigheid van een alu of bitumineuze bekleding op de Eurothane isolatieplaten, biedt een bijkomende bescherming tegen vocht.

Hoe onderscheidt PUR isolatie zich van andere kunststofschuimen zoals XPS?

Eurothane PUR isolatieproducten worden geproduceerd volgens een continu systeem op basis van vloeibare grondstoffen. Reeds tijdens het productieproces is een bekleding of drager nodig om het vloeibaar mengsel te kunnen verdelen. De bekleding draagt tevens bij tot de stabiliteit en de functionaliteit van het product. M.a.w., de aard van de bekleding kan verschillen naar gelang het toepassingsgebied.
PUR isolatie voor bouwtoepassingen is dus steeds langs beide zijden voorzien van een bekleding, het schuim heeft een lichtgele kleur; XPS daarentegen is onbekleed en meestal van een andere kleur.

Waarom zijn sommige isolatiematerialen dikker dan andere?

Een isolatie materiaal wordt gekenmerkt door zijn fysische eigenschap, λ-waarde. Hoe lager deze waarde, des te beter het materiaal thermisch isoleert.
Isolatiematerialen met een hogere λ-waarde moeten dus in een grotere dikte toegepast worden, wil men dezelfde thermische weerstand of isolerend vermogen bekomen als een isolatielaag met lage warmtegeleidingscoëfficiënt.

Is het niet zo dat dikke lagen isolatie beter isoleren dan dunne?

Het antwoord hierop zit eigenlijk vervat in het voorgaande. Een juiste vergelijking is slechts mogelijk na bepaling van de thermische weerstand van elke soort en dikte isolatie. De dikte alleen is geen criteria voor beoordeling van het isolatievermogen van diverse soorten isolatie en diktes.

Waaruit zijn Eurothane, Powerdeck en Powerline platen gemaakt?

Eurothane isolatieplaten zijn kunststofisolatieplaten op basis van polyurethaan schuim ook PUR genoemd.

Powerdeck en Powerline zijn isolatiematerialen op basis van Taufoam by Recticel - een zeer specifiek polyisocyanuraatschuim - ook PIR genoemd.
Ze worden bekomen door het simultaan doorgaan van chemische reacties en van een fysische reactie (expansie van een blaasmiddel).

De Eurothane, Powerdeck en Powerline producten worden geproduceerd volgens een continu productiesysteem en zijn steeds voorzien langs beide zijden van een bekleding.

Hoe milieuvriendelijk is de productie van Eurothane platen en hoe milieuvriendelijk zijn de platen zelf?

Bij de productie van Eurothane worden geen CFK's gebruikt. Recticel Insulation heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het CFK vrij produceren van PUR isolatieplaten. Om die reden heeft Recticel Insulation in 1994 zelfs de "First Price" Environmental Award voor Industry ontvangen voor de productie van "CFC-11 free" isolatiepanelen.

Milieuvriendelijkheid gaat verder dan enkel het niet gebruiken van CFK's. Eurothane isolatieplaten hebben een zeer hoog isolerend vermogen (zeer lage λ-waarde) en dit draagt bij tot een belangrijke energiebesparing. Daardoor is de uitstoot van rookgassen van de verwarmingsinstallaties veel lager, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de verbetering van het leefmilieu.

Hoe brandveilig zijn Powerdeck en Powerline platen?

Powerdeck en Powerline zijn producten op basis van Taufoam by Recticel, een zeer specifiek PIR schuim, met uitstekend brandgedrag. Deze producten behalen niet alleen goede brandreacties in kleinschalige proeven zoals A1 (volgens K.B. 19/12/1997), maar ze onderscheiden zich ook van andere kunststofschuimen bij grootschalige proeven.
Het gerenommeerde Factory Mutual Institute in Amerika heeft Powerdeck getest in reële dakconstructies. De bevindingen waren buitengewoon, en Powerdeck heeft daarom een FM Approval Class1 (beste klassering voor brandgedrag) behaald voor diverse dakconstructies.
Het uitstekend gedrag van Powerdeck en Powerline in deze grootschalige proeven, laten niets anders dan duidelijkheid over, nl. deze producten leveren geen bijdrage aan de branduitbreiding en ze onderscheiden zich hier totaal van andere kunststofschuimen welke in kleinschalige proeven ook een A1 brandreactie halen.

Zijn er Eurothane platen met geluidswerende eigenschappen?

Alle isolatieplaten in het Eurothane/Powerdeck gamma behoren tot de familie van hardschuim isolatieplaten op basis van PUR of PIR.
Het zijn in eerste instantie thermisch isolerende platen en niet meteen bedoeld om een akoestisch probleem op te lossen.
Recticel produceert naast hardschuim echter ook zachtschuimen voor toepassing in o.a. de comfortsector. Hieruit zijn een aantal voor de bouw afgeleide producten ontwikkeld zoals Recphone en Recfoam. Recphone is aangewezen als akoestisch onderleg tapijt voor losliggende parketvloeren; Recfoam is een akoestisch absorberend materiaal voor vloeren en wanden.

Wat is het verschil tussen "K" waarde en "k" waarde?

De k-waarde, nu ook U-waarde genoemd, is de warmtetransmissiecoëfficiënt van een wandelement. De K-waarde (grote K) is het globaal isolatiepeil van een woning of gebouw.

Wat zijn de belangrijkste tips om Eurothane producten goed te plaatsen?

· Gebruik de juiste Eurothane plaat voor uw toepassing: het juiste type en het juiste formaat.
· Sla de platen droog en van de grond op, en verwerk ze droog.
· Behandel de platen voorzichtig, niet gooien, let op beschadigingen en niet aandrukken door met de voet te stoten.
· Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, vlak, droog en gaaf is.
· Vooral bij platte daken indien nodig een luchtscherm, sluitlaag of dampremmende laag aanbrengen.
· Druk de isolatieplaten goed tegen elkaar aan.
· Steeds de platen aan het einde van de werkdag en bij regen waterdicht afdekken.
· Steeds de plaatsingsaanwijzingen op de verpakking volgen.
· Steeds de juiste bevestigingsmiddelen gebruiken.

Hoe gedragen Eurothane platen zich in vochtige omgevingen?

De vochtopname van Eurothane is quasi onbestaand. De Eurothane producten worden in het kader van ATG controle ook getest op vochtopname. Na volledige onderdompeling onder water gedurende 24h is die wateropname beperkt tot enkele %. In de praktijk doet deze situatie zich niet voor.
Anderzijds zijn de meeste Eurothane producten langs beide zijden voorzien van een bekleding welke nauwelijks of zelfs geen vocht (voorbeeld alu folie) absorbeert.
Dit maakt dat Eurothane producten vaak, zelfs bij minder gunstige weersomstandigheden, toch kunnen ingezet worden en geen bijdrage leveren aan extra vochtinsluiting in een constructie.

Hoe zit het met 'overisolatie'?

De term 'isolatie' wordt in de omgangstaal niet enkel gebruikt voor 'thermische' isolatie, maar ook voor het luchtdicht afsluiten van spleten en kieren. 'Overisolatie' betekent dus het volledig luchtdicht afsluiten van een constructie, zonder rekening te houden met de noodzaak aan ventilatie van het gebouw. Wil men het binnenklimaat van een gebouw op een gezond peil houden, dan is ventilatie of verluchting noodzakelijk, ook bij 'thermisch' goed geïsoleerde constructies.

Welke zijde van de Eurowall plaat moet naar de luchtspouw gericht worden?

De matte kant is alkaliwerend en dient tegen het binnenspouwblad geplaatst te worden. De blinkende kant wordt dus naar de luchtspouw geplaatst.

Is het afkleven van de naden van Eurowall verplicht?

Het afkleven is zeker niet verplicht, maar wel aan te raden. Op die manier wordt de winddichtheid verhoogd. Hiervoor is Rectitape uitermate geschikt.

Waarom wordt Eurowall soms in twee lagen geplaatst?

Een tweelaags geplaatst systeem biedt het voordeel dat de naden van de eerste laag afgedekt worden door de tweede laag Eurowall. Het is geen verplichting om een tweelaags systeem te plaatsen, want gelukkig beschikt Eurowall reeds over een tand en groefsysteem wat de winddichtheid alleen maar ten goede komt.

Kan ik mijn bestaande muur langs de buitenkant met Eurothane isoleren?

Absoluut! Om koudebruggen te beperken is het vooral belangrijk uw isolatie als een doorlopend isolatieschild te plaatsen. Daarom wordt het aangewezen over de ganse muuroppervlakte isolatie te plaatsen.
Daarna kan via een regelschroef de draagstructuur uitgelijnd worden. Op de draagstructuur komt de buitenafwerking. Dit kan zijn: sidings, panelen, pannen,...

Waarom gedeeltelijke spouwvulling met Eurowall?

Harde isolatieplaten en Eurowall in het bijzonder isoleren beter dan minerale wollen. Met Eurowall kan met een beperkte dikte de vereiste isolatiewaarde bekomen worden, waardoor met de gebruikelijke afmetingen van de buitenmuurconstructie steeds een luchtspouw behouden blijft tussen isolatie en buitenspouwblad. Hierdoor worden de functies van de spouwmuur volledig behouden.

Waarom Eurowall ipv XPS?

Eurowall heeft een zeer lage λ-waarde (= hoge isolatiewaarde) en een hoge stabiliteit. Voor een zelfde isolatiewaarde kan met Eurowall in een kleinere dikte gewerkt worden.

Kan er binnenisolatie geplaatst worden met een bepleistering?

Voor binnenisolatie kan geopteerd worden voor Eurothane G. Een PUR-plaat waar reeds een gipskartonplaat en dampscherm aanwezig is. Hierop kan dan verder geverfd of behangen worden. De afwerking geschiedt volgens een traditionele gipskartonplaat.

Is Eurothane G verkrijgbaar met een dampscherm?

Dit paneel is standaard voorzien van een dampscherm tussen de PUR-kern en de gipskartonplaat.

Is Eurothane G verkrijgbaar met een waterbestendige gipskartonplaat?

Eurothane G wordt uitsluitend met een standaard gipskartonplaat samengesteld; deze zijn dus niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten.

Op welke wijze kunnen de Eurothane G platen bevestigd worden bij de renovatie van een bestaande woning?

Voor de bevestiging van Eurothane G zijn er twee werkwijzen mogelijk: nl. bevestiging op een houten structuur en bevestiging door middel van kleefgips. De keuze wordt vooral bepaald door de aard van de ondergrond. Voor plafond en scheidingswandbekleding zal een mechanische bevestiging op een houten structuur gekozen worden, bij toepassing op wanden is ook het kleefsysteem mogelijk voor zover de bestaande wand compatibel is met kleefgips en de wand geen te grote oneffenheden vertoont. In dit laatste geval is een houten structuur als uitvlakking aangewezen.
Meer details kan u terugvinden op de productfiche van Eurothane G.

Zijn de dakisolatie platen van Eurothane of Powerdeck platen drukvast genoeg om er achteraf een terras van te maken?

Zowel Eurothane als Powerdeck dakisolatieplaten zijn geschikt voor deze toepassing. Deze platen hebben een UEAtc- klasse C. Dit betekent dat deze platen kunnen gebruikt worden voor frequent onderhoud en voor toepassing in dakterrassen.

Wij wensen een bestaand plat dak thermisch te isoleren, maar ook de waterafvoer te verbeteren. Kan dit met Eurothane Bi-4A?

Eurothane Bi-4A is een dakisolatieplaat met variabele dikte in de lengte. Dit laat toe thermische isolatie en afschot (=helling) in één fase te realiseren.
Recticel Insulation biedt hiervoor zijn service aan door voorafgaandelijk een legplan uit te werken zodat niet alleen de werkwijze vastligt, maar ook het juiste aantal nodige platen kan bepaald worden.

Wat is het verschil tussen Eurothane Bi-4 en Eurothane Bi-3?

Eurothane BI4 heeft een betere isolatiewaarde (= 0,026 W/mK), en is bovendien gemakkelijker te plaatsen.

Print Send to friend