Ściana

 

IZOLACJA TERMICZNA OD ŚRODKA
    Wstęp
    Cięcie i rozcinanie płyt Eurothane G
    Montaż płyt Eurothane G
              Montaż na podłożu drewnianym
              Montaż poprzez zastosowanie metody klejenia
    Fugowanie izolacyjnych paneli Eurothane G
    Wykończenie
              Informacje ogólne
              Tapetowanie
              Malowanie
              Pokrycie płytkami ceramicznymi  
              Montowanie przedmiotów

 

 FASADA ZEWNĘTRZNA
    Metalowa okładzina zewnętrzna
    Zewnętrzna okładzina fasady

 
ŚCIANA PIWNICY
    Izolacja wzdłuż zewnętrznej ściany - montaż przy użyciu kleju poliuretanowego (PUR)
    Izolacja wzdłuż zewnętrznej ściany - klejenie gorącym bitumem

MUR SZCZELINOWY


WSTĘP

Zasada muru szczelinowego (oprócz różnic polegających grubościach ścian i szerokościach szczelin) opera się na następujących założeniach:

 1. Ściana zewnętrzna murowana wykonana z połówki cegły
 2. Pustka powietrzna
 3. Ściana wewnętrzna z połówki cegły lub innego materiału murowanego
 4. Tynk wewnętrzny

Funkcja jaką pełni mur szczelinowy polega na zapobieżeniu przenoszenia wilgoci na ścianę wewnętrzną.

Ogólnie stwierdzić można, że:

- ściana zewnętrzna =  zabezpieczenie przed wilgocią zewnętrzną (parasol)
- szczelina = przegroda kapilarna
- ściana wewnętrzna + tynk = szczelność powietrzna

Należy liczyć się z faktem, że w przypadku wystąpienia obfitych zacinających deszczy, po upływie określonego czasu (zależnego od kapilarności cegły zewnętrznej) do szczeliny powietrznej dostanie się woda spływająca ze ściany zewnętrznej. Woda ta powinna zostać odprowadzona na zewnątrz w sposób zapobiegający jej wnikaniu w wewnętrzne warstwy.

Nie ma możliwości zagwarantowania 100%-towej szczelności w przypadku jeżeli:

- ściana wewnętrzna łatwo przepuszcza powietrze  (łatwo oddychająca) (np. duża grubość zaprawy)
- ściana zewnętrzna zbudowana została z nieprzepuszczalnych materiałów
- szczelina powietrzna jest zbyt wąska

 

Szczelina powinna być wentylowana dodatkowo. Dodatkowa wentylacja występuje w przypadku jeżeli na dole i na górze pozostawione zostają otwarte fugi rozmieszczone co jeden metr.

Budowana ściana zewnętrzna połączona zostaje ze ścianą wewnętrzną specjalnymi kotwami szczelinowymi.


WSTĘP

Przed przystąpieniem od obróbki izolacyjnych paneli EUROTHANE G upewnić należy się, czy budynek zabezpieczony jest przed wiatrem i deszczem.

Zasada muru szczelinowego (oprócz różnic polegających grubościach ścian i szerokościach szczelin) opera się na następujących założeniach:

 1.  Ściana zewnętrzna murowana wykonana z połówki cegły 
 2.  Pustka powietrzna 
 3.  Ściana wewnętrzna z połówki cegły lub innego materiału murowanego.
 4.  Tynk wewnętrzny

Funkcja jaką pełni mur szczelinowy polega na zapobieżeniu przenoszenia wilgoci na ścianę wewnętrzną. Ogólnie stwierdzić można, że:

- ściana zewnętrzna =  zabezpieczenie przed wilgocią zewnętrzną (parasol)
- szczelina = przegroda kapilarna
- ściana wewnętrzna + tynk = szczelność powietrzna

Należy liczyć się z faktem, że w przypadku wystąpienia obfitych zacinających deszczy, po upływie określonego czasu (zależnego od kapilarności cegły zewnętrznej) do szczeliny powietrznej dostanie się woda spływająca ze ściany zewnętrznej. Woda ta powinna zostać odprowadzona na zewnątrz w sposób zapobiegający jej wnikaniu w wewnętrzne warstwy. Nie ma możliwości zagwarantowania 100%-towej szczelności w przypadku jeżeli:

- ściana wewnętrzna łatwo przepuszcza powietrze  (łatwo oddychająca) (np. duża grubość zaprawy)
- ściana zewnętrzna zbudowana została z nieprzepuszczalnych materiałów
- szczelina powietrzna jest zbyt wąska

 

Szczelina powinna być wentylowana dodatkowo. Dodatkowa wentylacja występuje w przypadku jeżeli na dole i na górze pozostawione zostają otwarte fugi rozmieszczone co jeden metr.

Budowana ściana zewnętrzna połączona zostaje ze ścianą wewnętrzną specjalnymi kotwami szczelinowymi.

 

CIĘCIE I ROZCINANIE  PŁYT EUROTHANE G

Cienkie płyty EUROTHANE G mogą zostać rozcięte przy użyciu ostrego, masywnego noża (np. szewskiego). W tym celu naciąć należy zarówno płytę GK jak również tylną warstwę poliuretanu. Następnie płyta zostaje złamana. Podczas wykonywania tej czynności uważać należy, aby nie uszkodzić bocznych krawędzi płyty GK.

-           Grubsze płyty EUROTHANE G rozcięte zostają w całości przy użyciu piły pionowej lub piły ręcznej. Zawsze należy rozcinać płytę widoczną stroną skierowaną w stronę osoby wykonującej czynność.
-           W przypadku potrzeby usunięcia z paska panelu warstwy izolacji odciąć należy ją nożem nie naruszając płyty GK.
-           Oddzielić warstwę GK od warstwy izolacji poprzez nacięcie pomiędzy dwoma warstwami zdejmując warstwę pianki.
-           Zdejmowanie warstwy płyty GK z warstwy pianki odbywa się w analogiczny sposób.
-           Od widocznej strony w płycie GK wykonana zostaje faza w kształcie litery V co umożliwia również przecięcie płyty GK po lewej stronie.
-           Pas płyty GK zdjęty może zostać z panelu EUROTHANE G poprzez oddzielenie go od warstwy pianki np. nożem.
-           Do wiercenia w panelu EUROTHANE G zaleca się używanie wierteł do metalu. Do obróbki krawędzie najlepiej użyć narzędzi zalecanych przez producentów płyt GK.

Insulation: sawing and cutting Eurothane G boards


MONTAŻ PŁYT EUROTHANE G 

- montaż na podłożu drewnianym
- montaż poprzez zastosowanie metody klejenia


FUGOWANIE IZOLACYJNYCH PANELI EUROTHANE G

Po zamontowaniu wszystkich paneli EUROTHANE G rozpocząć można prace związane z wykończeniem połączeń między płytami. Idealnymi warunkami do wykonania tej czynności będzie temperatura na poziomie około 20°C przy wilgotności względnej powietrza na poziomie około 60%. Sporządzanie masy fugującej nie powinno odbywać się w temperaturze poniżej 5°C. Nie należy również sporządzać większej ilości materiału fugującego niż ilość, która może zostać przetworzona w przeciągu 30-40 minut.

Dłuższe krawędzie boczne

- Pierwsza warstwa masy fugującej służy do zamknięcia szczelin pomiędzy płytami, oraz do usunięcia uszkodzeń. Prace wykonać najlepiej szpachelką o szerokości 100 mm.
 - Po całkowitym zastygnięciu masy (+/- 2 h) tą samą szpachelką o szerokości 100mm nałożyć warstwę masy fugującej o grubości około 2 mm i szerokości około 60 mm. W tę, jeszcze mokrą warstwę zatopiona zostaje jak najgłębiej taśma fugująca zabezpieczająca łączenia pomiędzy płytami GK.
- Wyciśnięty podczas tej czynności nadmiar masy zebrać szpachelką i rozsmarować na taśmie w równomierny sposób.
- Po stwardnieniu poprzedniej warstwy nałożyć następną warstwę o szerokości tym razem około 200 – 300 mm. Powierzchnia masy fugującej tym razem powinna zrównać się z powierzchnią płyty EUROTHANE G.
- Po wyschnięciu (+/- 10h) usunąć największe nierówności poprzez ich zeszlifowanie suchym papierem ściernym nr. 80.
- Po odkurzeniu nałożyć można bardzo cienką warstwę (przynajmniej o 100 mm szerszą od warstwy wypełniającej fugę) wykończeniowego gipsu  szpachlowego. Po wyschnięciu powierzchnię wyrównać suchym papierem ściernym o nr. 120.
- Długie krawędzie boczne zfazowane są fabrycznie.
Insulation: joints of the Eurothane G insulation boards
Fuga
1. Masa wykańczająca fugę
2. Masa fugująca
3. Taśma fugująca
4. Masa fugująca
5. Zfazowane krawędzie

 

Narożniki wewnętrzne
- Masę fugującą nanieść równocześnie na obydwie powierzchnie ściany używając w tym celu kątowej kielni.
- Nałożyć taśmę fugującą w sposób opisany powyżej. Taśmę na szerokości przynajmniej 100 mm wzdłuż obydwu krawędzi pokryć wypełniającą masą fugującą.
- Zeszlifować i nałożyć masę fugującą w sposób umożliwiający jej znalezienie się w odległości około 50 mm za warstwą wypełniającą fugę. 

 

Narożniki zewnętrzne
- W tym przypadku nie korzystamy z taśmy fugującej lecz z narożnika aluminiowego wykończonego paskami siatki.
- W pierwszej kolejności na obydwie krawędzie ściany nanieść należy masę fugującą  - na szerokości około 50 mm.
- Następnie nałożony zostaje narożnik poprzez wciśnięcie go w nałożoną uprzednio masę . Nadmiar masy fugującej należy zdjąć przed nałożenie drugiej warstwy którą rozłożyć należy na szerokości około 200 mm po każdej ze stron narożnika.
- Po wyschnięciu zeszlifować nadmiar papierem ściernym i nałożyć po każdej ze stron warstwę szpachlującą na szerokości o około 50 mm większej od pasa masy fugującej.

 

Krawędzie czołowe płyty
- Krawędzie czołowe płyty EUROTHANE G są krawędziami prostymi. W trakcie procesu montażu krawędzie te należy również zfazować na szerokości około 100 mm, a to w celu umożliwienia nałożenia taśmy fugującej.
- Wykończenie łączenia odbywa się w sposób opisany w punkcie 1.

 

UWAGI:

Również otwory powstałe wskutek użycia wkrętów lub gwoździ należy wykończyć przynajmniej dwoma warstwami masy fugującej.


WYKOŃCZENIE 


Informacje ogólne

- Do wykończenia zewnętrznego płyty EUROTHANE G użyte mogą zostać właściwie wszystkie materiały wykończeniowe oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno.
- Ze względu na możliwość zgodnego z norma EN 13165 ugięcia na szerokości powierzchni płyty zaleca się w celu osiągnięcia idealnej płaszczyzny szpachlowanie nałożonej płyty Eurothane G. Szpachlowanie poprzedzić należy zagruntowaniem warstwy płyty GK preparatem zalecanym przez dostawcę stosowanej masy wyrównującej. W przypadku różnic powyżej 5mm zaleca się stosowanie taśmy do tynków, która ma zapobiec odspajaniu warstw.
- Po wyschnięciu masy fugującej/wyrównującej płyta powinna zostać odkurzona oraz pokryta warstwą gruntującą (nie gruntujemy tylko w przypadku, kiedy na płytę nałożone zostaną płytki).

 

Tapetowanie

- Tapeta nie przepuszczająca pary wodnej przyklejona zostaje na płytę EUROTHANE G odpornym na wilgoć klejem. Gęstość kleju oraz rodzaj substancji gruntującej dobrane powinny zostać w sposób zależny od wagi tapety – zgodnie z zaleceniami jej producenta.
- Przed nałożeniem tapety zaleca się wstępne pomalowanie płyty EUROTHANE G, co znacznie ułatwi zdjęcie tapety w przypadku jej wymiany.

 

Malowanie

- Również w przypadku malowania zaleca się zagruntowanie podłoża. Rodzaj farby gruntującej powinien być zgodny z rodzajem wybranej farby. Normalnie powierzchnię płyty EUROTHANE G malować należy dwukrotnie.
- W przypadku użycia farby z połyskiem zaleca się najpierw wyszpachlowanie powierzchni płyty EUROTHANE G.

 

Pokrycie płytkami ceramicznymi

- Przyklejanie płytek ceramicznych do powierzchni płyt EUROTHANE G odbywa się najlepiej z wykorzystanie kleju na bazie żywic syntetycznych.
- Płytki o grubości powyżej 10 mm mogą zostać nałożone również przy użyciu tej metody. Płytki naklejać w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta.
 
 

Montowanie przedmiotów

- W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotów do powierzchni płyty EUROTHANE G użyć należy metalowych lub plastikowych kołków montażowych.
- Dopuszczalne obciążenie jednego kołka to: sufit: 50 N (5 kg), ściana: 250 N (25 kg)
- Cięższe przedmioty montować należy do podłoża, do którego zamontowane została płyta EUROTHANE G.

 

 


FASADA ZEWNĘTRZNA

- Metalowa okładzina zewnętrzna
- Zewnętrzna okładzina fasady


ŚCIANA PIWNICY

- Izolacja wzdłuż zewnętrznej ściany - montaż przy użyciu  kleju poliuretanowego (PUR)
- Izolacja wzdłuż zewnętrznej ściany - klejenie gorącym bitumem

Produkty Ściana

 • trwała izolacja dachów płaskich I tarasów
 • idealna izolacja od wewnątrz
 • ultracienka izolacja muru trójwarstwowego
 • ultracienka izolacja ściany = najniższa lambda na rynku 0,...
Print Send to friend