Dach płaski

INFORMACJE OGÓLNE

Płyty POWERDECK oraz EUROTHANE doskonale nadają się do izolowania termicznego dachów płaskich o różnorodnych podłożach – betonowym,  stalowym oraz drewnianym.

.Płyty PIR, jako twarda wersja poliizocjanuratu stosowane są głównie z powodu:

 • doskonałej wartości izolacyjnej – lambda d (λ), która waha się pomiędzy 0,022 W/mK i 0,027 W/mK w zależności od wybranego produktu;
 • doskonałej odporności na odkształcenie;
 • trwałość;
 • stabilność wymiarową;
 • dużą odporność na obciążenie wiatrem;
 • mały ciężar;
 • łatwość obróbki;
 • kompatybilności z różnymi membranami wodoszczelnymi ;
 • różnorodności dostępnych wymiarów
 • dostępności na rynku
 • bardzo stabilnej ceny

Płyty PIR POWERDECK oraz EUROTHANE pokrytę są obustronnie okładzinami, których właściwości uzależnione są od zastosowania materiału. Prawidłowy dobór płyty izolacyjnej PIR POWERDECK lub EUROTHANE (pokrycia) czyni zbędnym użycie warstw rozdzielających w niektórych systemach dachowych oraz umożliwia zastosowanie płyt o większych wymiarach.

W przypadkach, kiedy płyty montowane są do powierzchni nośnej dachu metodą klejenia zwykle stosuje się płyty o mniejszych rozmiarach (600mmx1200 mm), w przypadku mocowania mechanicznego stosować można płyty o większych wymiarach (1200mm x 1000mm lub 1200 x 2500 mm).

 

PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI DACHÓW Z ZASTOSOWANIEM PIR POWERDECK lub EUROTHANE

Płyty termoizolacyjne PIR POWERDECK lub EUROTHANE stanowią doskonałe rozwiązanie termoizolacyjne w płaskich dachach typu „ciepłego”.

Grubość płyt termoizolacyjnych, jaka powinna zostać zastosowana uzależniona jest od obowiązujących wymagań w zakresie ochrony cieplnej oraz energii i komfortu cieplnego, jakie mają zostać osiągnięte przy ich użyciu. Minimalna grubość izolacji wynika z warunku uniknięcia kondensacji powierzchniowej.

Dlatego też, dla dachów wartość współczynnika U wynosić będzie maksymalnie 0,3 W/m2K  dla nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a 0,4 W/m2K w przypadku budynków modernizowanych. Mając jednak na uwadze oszczędność energii pożądane jest osiągnięcie wartości U poniżej 0,3 W/m2K.

Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody (np. dach, ściana) spowodować może problemy wynikające z ich zawilgocenia.

Czy w danym przypadku występuje ryzyko powstania niedopuszczalnej kondensacji, stwierdzić można w oparciu o obliczenia dokonane przy użyciu programu kalkulacyjnego  GLASTA.

W niektórych przypadkach może zachodzić potrzeba zastosowania warstwy paroizolacyjnej pomiędzy podłożem a  izolacją z płyt, a to celem uniknięcia nadmiernej kondensacji wewnątrz przegrody.

Na dobór rodzaju klasy warstwy paroizolacyjnej wpływają różne czynniki, głównie:

 • wilgotność i temperatura wewnątrz izolowanych pomieszczeń;
 • rodzaj powierzchni nośnej dachu
 • rodzaj materiału termoizolacyjnego

 

W oparciu o poniższą tabelę możliwe jest dobranie następujących rodzajów izolacji paroszczelnej:

 

Powierzchnia nośna dachu

Klasa pomieszczeń

 

I

II

III

IV

Beton  Betonowe płyty prefabrykowane

E3

E3

E3

E4

Deski lub płyty drewnopochodne

(2)

E2 (3)

E2

E4

Stalowa blacha profilowana

 

-

E2 (3)

E2

E3

 

Klasa (µdeq) (*)

MATERIAŁY

WYKONANIE

E1 (> 2 do 5 < m) Ponieważ E1 występuje tylko w pokryciach z blachy faldowej zastosować można jedynie folię polietylenowa lub folię PCV Pasma równolegle do arkuszy blachy fałdowej z zakładami w miejscach powierzchni nośnych (na górnej fałdzie).
E2 (> 5 do < 25m) Folia polietylenowa grubości >0,1 mm; laminaty folii aluminiowej; bituminizowany welon z włókien szklanychV50/16; flie PCV, grubść >1mm; również możliwe do zastosowania: wszystkie materiały klas 3 i 4 O ile to możliwe folie bezspoinowe, w przypadku spoin układać na zakładkę, sklejone (zgrzane) ze sobą.
E3 (> 25 do < 200m) Bitum zbrojony V3 lub V4/P3 lub P4 bitum polimerowy APP lub SBS, folia PIB; wszystkie materialy klasy 4 Klasy paroizolacji E3 i E4 wymagają wykonania na ciągłym elemencie nośnym; wszystkie zakładki powinny być klejone lub zgrzewane w celu zapewnienia ciagłości warstwy paroszczelnej.
E4 (> 200 m) Bitumy zbrojone z foliami aluminiowymi, bitumiczne systemy wielowarstwowe (≥ 8mm) Klasy paroizolacji E3 i E4 wymagają wykonania na ciągłym elemencie nośnym; wszystkie zakładki powinny być klejone lub zgrzewane w celu zapewnienia ciagłości warstwy paroszczelnej.

 

Produkty Dach płaski

 • trwała izolacja dachów płaskich I tarasów
 • trwała izolacja dachu płaskiego ze spadkiem
 • uniwersalna płyta na dach płaski
 • odporna na ogień izolacja dachów płaskich
 • płyta przeznaczona na dachy płaskie ze spadkiem
 • odporna na ogień izolacja dachu płaskiego
 • izolacja dachu płaskiego

Referencje Dach płaski

Nie ma do wyświetlenia żadnych referencji.

Print Send to friend