Płyta Eurowall 21 - termoizolacja ścian budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Powrót

Po wojnie Michniów stał się symbolem martyrologii wsi polskich podczas II wojny światowej.

Inicjatywa budowy Mauzoleum została wysunięta w 1979 roku natomiast kamień węgielny wmurowano w 1989 roku.

W 65. rocznicę pacyfikacji Michniowa (2008) zaprezentowany został projekt rozbudowy istniejącego obiektu muzealnego. Założenia projektu przewidują m.in. budowę nowego budynku ekspozycyjnego (złożonego z 8 modułów-segmentów). W 2010 ruszył pierwszy etap rozbudowy. Wykonano wówczas przebudowę istniejącego obiektu oraz wykonano infrastrukturę techniczną: parkingi, ogrodzenie oraz budynki techniczne.

W kolejnym etapie rozbudowy do izolacji ścian budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich został użyty Eurowall 21 firmy Recticel, materiał o najniższej na rynku lambdzie  0,021 W/mK.

                                     

 

Related products

  • ultracienka izolacja ściany = najniższa lambda na rynku 0,...
Print Send to friend