TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OD PODŁÓG PO DACH

W związku z rosnącymi cenami energii właściciele nieruchomości starają się o jak największe oszczędności w zakresie nakładów na ogrzewanie. Dlatego coraz częściej spotykamy się z tzw. termomodernizacjami budynków, czyli dostosowywaniem ich do wymagań budownictwa energooszczędnego. Jednym z etapów takiej modernizacji, oprócz instalacji oszczędnego systemu grzewczego jest termorenowacja ścian, stropów, posadzek i dachów.

Izolacja cieplna – ściany i sufity od wewnątrz
Na szczególne trudności w planowaniu i realizowaniu termomodernizacji ścian napotykają inwestorzy, którzy nie mogą pozwolić sobie na realizację zadania na zewnątrz budynku, np. ze względu na zabytkowy charakter elewacji lub braku zgody innych współwłaścicieli nieruchomości. Firma Recticel, oferuje produkt do izolacji ścian i sufitów od wewnątrz - płyty Eurothane G.
Dotychczas wykonywanie termoizolacji ścian od wewnątrz budynków mogło budzić obawy i być operacją dosyć pracochłonną. Jeżeli w modernizowanym budynku panowała wysoka wilgotność lub wentylacja była niesprawna mogło nastąpić zjawisko wykraplania się wilgoci na ścianie pod izolacją. Dlatego docieplenie ścian od wewnątrz polegało na stworzeniu trzech warstw: ocieplenia, paroizolacji i poszycia z płyt gipsowych. Dzięki płytom Eurothane G problem pracochłonności oraz strat materiałowych znika.

Termoizolacja posadzek
W stratach cieplnych budynku udział biorą również podłogi, chociaż nie na takim poziomie jak ściany przez które „ucieka” z budynku od 20% do 30 % proc ciepła. Podłoga może tracić do 10 % zgromadzonej energii cieplnej. Dlatego podejmując się termomodernizacji, a w szczególności montażu ogrzewania podłogowego należy pamiętać o odpowiedniej izolacji podłogi i stropów międzykondygnacyjnych oraz pamiętać, że błędy w izolacji posadzek będą nieodwracalne albo uciążliwe w naprawie.
Podłoga na gruncie musi być zawsze termoizolowana. W przypadku montażu systemu ogrzewania podłogowego nie można zapominać o termicznym izolowaniu także stropów międzykondygnacyjnych, ponieważ przy braku izolacji część ciepła będzie przenikać do stropu a nie do pomieszczenia które chcemy ogrzewać. Brak izolacji podłogi na gruncie oznaczać będzie przedostawanie się energii cieplnej w złym kierunku, ponieważ grunt pod budynkiem jest radiatorem odprowadzającym ciepło.
Bezkonkurencyjnym produktem pozwalającym na idealną termoizolację podłogi są płyty Recticel Eurofloor wykonane z pianki PIR. Spełniają ona najważniejsze wymagania stawiane takim produktom. Oferują bowiem wysoką izolacyjność (lambda=0,023W/mK) przy niewielkiej grubości oraz wytrzymałość na nacisk. Dzięki okładzinie odpornej na substancje alkaliczne i folii aluminiowej która stanowi ekran odbijający ciepło, dedykowane są one pod instalacje ogrzewania podłogowego.

Nakrokwiowa izolacja dachu
Porównywalne straty ciepła budynku, do jakich dochodzi przy udziale ścian i podłóg funduje nam również źle zaizolowany dach (10 – 25 % strat ciepła). Dlatego jedną z najczęściej wykonywanych prac, która ma na celu zwiększenie energooszczędności budynku jest docieplenie dachu. Niestety termomodernizacja dachów skośnych w Polsce odbywa się najczęściej według tradycyjnej technologii, która polega na układaniu wełny mineralnej w przestrzeniach między krokwiami. Chociaż metoda ta ma wiele wad, to jej popularność nie słabnie. Zwolennicy wełny mineralnej chwalą metodę tradycyjną za teoretycznie osiągalną izolacyjność na poziomie U=0,17 W/m2K, przy montażu wełny ok grubości 23 cm. Jednak nie wspomina się o tym, że współczynnik ten pogarsza się o 25 proc. lub więcej ze względów na wiele czynników takich jak: mostki termiczne występujące na krokwiach, niedokładność ułożenia lub z biegiem lat zmniejszanie swojej objętości lub zawilgotnienie wełny. Jedną z wad wełny jest również to, że nie daje ona gwarancji wypełnienia wszystkich szczelin, a wykonana przy jej pomocy izolacja nie jest ciągła - wtedy w najlepszym przypadku osiągamy wynik ok. U = 0,25 W/m2K. 
Płyty PIR Powerroof przeznaczone są do montażu na konstrukcji dachu, a nie pod nią jak w przypadku wełny pomiędzy i podkrokwiowo. Dzięki temu uzyskujemy ciągłość izolacji i współczynnik U na poziomie 0,25 W/m2K przy grubości docieplenia wynoszącej zaledwie 10 cm(aktualne wymagania u = 0,20 W/m2K - dla płyty Powerroof gr. 120mm ). Płyty połączone są ze sobą na całej długości dachu, a szczelność połączeń gwarantują zamki typu pióro–wpust. Zatem zaizolowana zostaje również konstrukcja dachu, która w metodzie tradycyjnej przyczynia się do powstawanie mostków termicznych. Wszak drewno posiada izolacyjność gorszą 4-krotnie od wełny i 7-krotnie od płyt Powerroof.

Izolacja dachu płaskiego - stropodachu
Duża ilość budynków mieszkalnych w Polsce, która powstawała jeszcze w poprzednim ustroju a obecnie podlega termomodernizacjom to obiekty zwieńczone dachami płaskimi. W momencie ich powstawania praktycznie nikt nie myślał o normach dotyczących izolacyjności czy energooszczędności. Dlatego, ze względu na niezaizolowane stropodachy mieszkańcy tych budynków cierpią z powodu zbyt wysokich temperatur wewnątrz latem i szybkiego wychładzania się pomieszczeń zimą.
Jednym ze sposobów na zaizolowanie dachu płaskiego jest wspomniany już system płyt Eurothane G, który pozwala na montaż izolacji od wewnątrz. Jednak częstym dodatkowym problemem dotyczącym stropodachów jest również potrzeba wymiany warstwy wierzchniej. W takich wypadkach właściciele nieruchomości często decydują się na zakup i montaż styropapy. Jako produkt alternatywny o dużo lepszych właściwościach firma Recticel proponuje płytę termoizolacyjną Eurothane Bi-3 w okładzinie z włókna szklanego, pokrytego cienką warstwą bitumu. Płyta Eurothane Bi-4 jest materiałem o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych, a dzięki wysokiej odporności na ściskanie, sposobowi pakowania, a przede wszystkim bitumizowanej okładzinie w łatwy szybki sposób może zostać ułożona i przyklejona do podłoża zarówno betonowego jak również na starym wyrównanym pokryciu bitumicznym dachu. Skraca się przez to czas jaki wykonawca potrzebuje na realizację zlecenia. Dzięki swojej strukturze materiał nie ulega kruszeniu. Może zostać pokryty każdym rodzajem papy.
W przypadku stropodachów ze spadkiem Recticel posiada również w swojej ofercie odmianę płyty Bi-4 o nazwie Eurothane Bi-4A, której ukształtowanie pozwala na sprawne odprowadzanie wody.

 

 

 

Print Send to friend